Home » Video » Nông Nghiệp [ Add video ]

Thuốc trừ bệnh cây đa năng - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

00:07:21
Views: 1 Added by: sytan sytan 
Entry description:

Phim khoa học: Thuốc trừ bệnh cây đa năng được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu thiết bị và Công nghệ phục vụ Nông nghiệp - Nông thôn.

Video runtime: 00:07:21
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]